• Iszapkitermelő gép

  Iszap szikkasztóágyból való kitermelésére, és nagyobb tömegű hulladékok szállító eszközre rakására használjuk. Alkalmas még komposztterek kiürítésére, nagyobb mennyiségű felhalmozott iszapok időközi eltávolítására.

 • Feltöltött iszap szikkasztóágy kiürítés előtti állapot

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Iszapszikkasztóágy kiürítés utáni állapota

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Hulladék szállítás

  Az évek óta logikusan összehangolt szállítási folyamataink révén sokkal hatékonyabban tudunk jelen lenni a piacon, kevesebb üzemanyag-fogyasztással és környezetszennyezéssel végezzük megbízásainkat.

 • Konténer töltés

  Épületen belüli konténer töltés, mely jelen esetben gépház és csak 3 m3-es konténer befogadására alkalmas, így a szállítás fajlagosan magas költséggel jár.

 • Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás

  Duguláselhárítást, csatornatisztítást, vagy akár komplett városok átalánydíjas csatornahálózat karbantartását is elvégezzük. 0-24 órás szolgálatot is tudunk biztosítani, havária esetén több járművel is fel tudunk vonulni.

 • Épületen kívül...

  Kisebb kapacitású szennyvíztelepek épületen kívüli konténerek töltésének egyik jellemző példája.

 • Töltés...

  Szennyvíziszap karámba töltése kihordócsiga segítségével. Nagymértékben megkönnyíti a szállítást, hiszen ekkora tömegű iszap nyerges vontatóval szállítható el.

 • Szállítás

  A 3 db 9 m3-es iszapszállító konténer szállítására alkalmas jármű össztömege 40 tonna, így a magyar közutakon a legnagyobb teherbírású jármű.

 • Házon belül...

  Kisebb telepeken a gépházon belül történik az iszapszállító konténer töltése, mely meghatározza a konténer maximális méretét.

 • Kiürítés előtt...

  Hígiszap tároló, melyet tartályos szippantó autóinkkal gyűjtünk be, vagy szállítunk.

 • Kiürítés után...

  Ezt a munkafolyamatot teljes egészében szippantós járműveinkkel végezzük.

Az illegális csatornahasználat következményei

figyelmeztetes/A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felhívása/

Az illegális csatornarákötések felderítése nemcsak a DRV Zrt. érdeke, hanem a Fogyasztóké is, hiszen a szennyvízszolgáltatást törvénytelenül, díjfizetés nélkül igénybe vevÅ‘k költségeit is a többi Fogyasztó, illetve a Szolgoltató finanszírozza. Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeibÅ‘l minden szolgáltatásban részesülÅ‘ Fogyasztó kivegye a részét. A DRV Zrt. rendszeresen ellenÅ‘rzi azokat a csak ivóvizesként nyilvántartott fogyasztási helyeket, melyek olyan településen és utcában találhatóak, ahol rendelkezésre áll a közcsatorna és a rákötés műszakilag megoldható.

Amennyiben munkatársaink illegális csatornarákötést derítenek fel, és a Fogyasztó hitelt érdemlÅ‘en nem tudja bizonyítani a rákötés dátumát, akkor a DRV Zrt. öt évre visszamenÅ‘leg
kiszámlázza a csatornadíjat, a vízterhelési díjat, valamint a bekötés hivatalos átvételének szakfelügyeleti díját. A csatorna- és vízterhelési díj kiszámlázásának alapját az ezen idÅ‘szak alatt elfogyasztott és kiszámlázott ivóvíz mennyisége képezi. Társaságunk az öt évre visszamenÅ‘leg történÅ‘ számlázástól csak abban az esetben tér el,

 1. ha a Fogyasztó hitelt érdemlÅ‘en bizonyítja a rákötés idÅ‘pontját
 2. ha az ingatlanon 5 éven belül tulajdonosváltozás történt
 3. ha a csatorna 5 éven belül épült ki az utcában

Ezekben az esetekben a tulajdonosváltás vagy a csatorna átadásának idÅ‘pontját vesszük figyelembe a visszamenÅ‘leges számlázásnál. A Fogyasztó a rákötés idÅ‘pontját igazolhatja az utolsó folyékonyhulladék elszállítás díjáról kiállított számlával, vagy a csatornabekötés elvégzésérÅ‘l készített számlával.

Az illegális csatornahasználat következményei

Fogyasztók által okozott hibák a szennyvízhálózaton

A szennyvízhálózaton is számtalan olyan hibalehetÅ‘ség fordulhat elÅ‘, melyek gyors, szakszerű elhárítása komoly kihívások elé állítják szakembereinket a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében. Gyakori hiba a dugulás, mivel a szennyvízcsatornába a gondatlan emberi magatartás következményeként idÅ‘nként nemcsak szennyvíz kerül. AlapvetÅ‘ fontossággal bír ugyanis, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a tisztítótelep működését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat, festéket, benzint, mérgezÅ‘ vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket. Az esetek többségében a dugulás hálózatmosatás alkalmazásával megszüntethetÅ‘.

Tilos a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni!
A Társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítettek. Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, gondot és többletköltséget okoz a szennyvízzel történÅ‘ együttes elszállítása, amely idÅ‘nként szennyvízkiömléshez is vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedÅ‘ mennyiségű - és ezért hígabb - szennyvíz a szennyvíztisztító-telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, ami környezettudatos Fogyasztói magatartással megelÅ‘zhetÅ‘ lenne. Társaságunk az illegálisan elvezetett csapadékvíz-mennyiségre szennyvízdíjat számít fel 5 évre visszamenÅ‘leg.

Megbízható vállalat

Gépjárműpark

Vízügyi honlap - Összes téma

Friss vízügyi információk
 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató júniusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató májusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató áprilisi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató márciusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató februári száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztatójanuári száma

 • Az érkező árhullámok miatt ma délben megkezdte működését a Vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató decemberi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató novemberi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató októberi száma

 • Szavazás

  Ön környezettudatosan él?

  Igen, mert fontosnak tartom - 66%
  Részben - 22.6%
  Egyáltalán nem figyelek rá - 11.3%

  Összes szavazat: 53
  A szavazás véget ért. on: 31 dec. 2020 - 00:00