Az illegális csatornahasználat következményei

  • Nyomtatás

figyelmeztetes/A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felhívása/

Az illegális csatornarákötések felderítése nemcsak a DRV Zrt. érdeke, hanem a Fogyasztóké is, hiszen a szennyvízszolgáltatást törvénytelenül, díjfizetés nélkül igénybe vevők költségeit is a többi Fogyasztó, illetve a Szolgoltató finanszírozza. Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeiből minden szolgáltatásban részesülő Fogyasztó kivegye a részét. A DRV Zrt. rendszeresen ellenőrzi azokat a csak ivóvizesként nyilvántartott fogyasztási helyeket, melyek olyan településen és utcában találhatóak, ahol rendelkezésre áll a közcsatorna és a rákötés műszakilag megoldható.

Amennyiben munkatársaink illegális csatornarákötést derítenek fel, és a Fogyasztó hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani a rákötés dátumát, akkor a DRV Zrt. öt évre visszamenőleg
kiszámlázza a csatornadíjat, a vízterhelési díjat, valamint a bekötés hivatalos átvételének szakfelügyeleti díját. A csatorna- és vízterhelési díj kiszámlázásának alapját az ezen időszak alatt elfogyasztott és kiszámlázott ivóvíz mennyisége képezi. Társaságunk az öt évre visszamenőleg történő számlázástól csak abban az esetben tér el,

  1. ha a Fogyasztó hitelt érdemlően bizonyítja a rákötés időpontját
  2. ha az ingatlanon 5 éven belül tulajdonosváltozás történt
  3. ha a csatorna 5 éven belül épült ki az utcában

Ezekben az esetekben a tulajdonosváltás vagy a csatorna átadásának időpontját vesszük figyelembe a visszamenőleges számlázásnál. A Fogyasztó a rákötés időpontját igazolhatja az utolsó folyékonyhulladék elszállítás díjáról kiállított számlával, vagy a csatornabekötés elvégzéséről készített számlával.

Az illegális csatornahasználat következményei

Fogyasztók által okozott hibák a szennyvízhálózaton

A szennyvízhálózaton is számtalan olyan hibalehetőség fordulhat elő, melyek gyors, szakszerű elhárítása komoly kihívások elé állítják szakembereinket a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében. Gyakori hiba a dugulás, mivel a szennyvízcsatornába a gondatlan emberi magatartás következményeként időnként nemcsak szennyvíz kerül. Alapvető fontossággal bír ugyanis, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a tisztítótelep működését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat, festéket, benzint, mérgező vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket. Az esetek többségében a dugulás hálózatmosatás alkalmazásával megszüntethető.

Tilos a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni!
A Társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítettek. Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, gondot és többletköltséget okoz a szennyvízzel történő együttes elszállítása, amely időnként szennyvízkiömléshez is vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő mennyiségű - és ezért hígabb - szennyvíz a szennyvíztisztító-telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, ami környezettudatos Fogyasztói magatartással megelőzhető lenne. Társaságunk az illegálisan elvezetett csapadékvíz-mennyiségre szennyvízdíjat számít fel 5 évre visszamenőleg.