• Iszapkitermelő gép

  Iszap szikkasztóágyból való kitermelésére, és nagyobb tömegű hulladékok szállító eszközre rakására használjuk. Alkalmas még komposztterek kiürítésére, nagyobb mennyiségű felhalmozott iszapok időközi eltávolítására.

 • Feltöltött iszap szikkasztóágy kiürítés előtti állapot

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Iszapszikkasztóágy kiürítés utáni állapota

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Hulladék szállítás

  Az évek óta logikusan összehangolt szállítási folyamataink révén sokkal hatékonyabban tudunk jelen lenni a piacon, kevesebb üzemanyag-fogyasztással és környezetszennyezéssel végezzük megbízásainkat.

 • Konténer töltés

  Épületen belüli konténer töltés, mely jelen esetben gépház és csak 3 m3-es konténer befogadására alkalmas, így a szállítás fajlagosan magas költséggel jár.

 • Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás

  Duguláselhárítást, csatornatisztítást, vagy akár komplett városok átalánydíjas csatornahálózat karbantartását is elvégezzük. 0-24 órás szolgálatot is tudunk biztosítani, havária esetén több járművel is fel tudunk vonulni.

 • Épületen kívül...

  Kisebb kapacitású szennyvíztelepek épületen kívüli konténerek töltésének egyik jellemző példája.

 • Töltés...

  Szennyvíziszap karámba töltése kihordócsiga segítségével. Nagymértékben megkönnyíti a szállítást, hiszen ekkora tömegű iszap nyerges vontatóval szállítható el.

 • Szállítás

  A 3 db 9 m3-es iszapszállító konténer szállítására alkalmas jármű össztömege 40 tonna, így a magyar közutakon a legnagyobb teherbírású jármű.

 • Házon belül...

  Kisebb telepeken a gépházon belül történik az iszapszállító konténer töltése, mely meghatározza a konténer maximális méretét.

 • Kiürítés előtt...

  Hígiszap tároló, melyet tartályos szippantó autóinkkal gyűjtünk be, vagy szállítunk.

 • Kiürítés után...

  Ezt a munkafolyamatot teljes egészében szippantós járműveinkkel végezzük.

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Tartalom:

1, Az adatkezelési nyilatkozat célja
2, Az adatkezelő adatai
2.1, Adatvédelmi tisztségviselÅ‘
3, A kezelt személyes adatok köre
3.1, Technikai adatok
3.2, Cookie-k (sütik)
3.2.1, A sütik feladata
3.2.2, Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.2.3, Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.2.4, A cookie kezelés jogalapja
3.2.5, Az adatkezelÅ‘ weboldalain szereplÅ‘ cookie-k listája
4, Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megÅ‘rzési idÅ‘
4.1, Online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok
5, Az adatok fizikai tárolási helyei
6, Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerÅ‘k köre
7, Érintett jogai és jogérvényesítési lehetÅ‘ségei
7.1, Tájékoztatáshoz való jog
7.2, Az érintett hozzáféréshez való joga
7.3, Helyesbítés joga
7.4, Törléshez való jog
7.5, Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.6, Adathordozáshoz való jog
7.7, Tiltakozás joga
7.8, Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.9, Visszavonás joga
7.10, Bírósághoz fordulás joga
8, Egyéb rendelkezések

 

1, Az adatkezelési nyilatkozat célja

A Vértes és Vidéke Kft. (cím: 2855 Bokod, FÅ‘ u. 77/E, a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelÅ‘) mint adatkezelÅ‘, magára nézve kötelezÅ‘nek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki: vertesesvideke.hu

AdatkezelÅ‘ adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülÅ‘ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetÅ‘k a vertesesvideke.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

AdatkezelÅ‘ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellÅ‘ idÅ‘ben tájékoztatásra kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.

AdatkezelÅ‘ elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. AdatkezelÅ‘ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

AdatkezelÅ‘ az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2, Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen és a https://www.vertesesvideke.hu/index.php/kapcsolat URL-en elérhetÅ‘ űrlapon léphet kapcsolatba az adatkezelÅ‘vel.

Név: Vértes és Vidéke Kft.
Székhely: 2855 Bokod, FÅ‘ u. 77/E.
Adószám: 13795854-2-11
Cégjegyzékszám: 11 09 011859
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

2.1, Adatvédelmi  tisztségviselÅ‘

AdatkezelÅ‘ nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztségviselÅ‘ kijelölését.

3, A kezelt személyes adatok köre

3.1, Technikai adatok

AdatkezelÅ‘ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhetÅ‘ (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

AdatkezelÅ‘ az adatokat megfelelÅ‘ intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

AdatkezelÅ‘ olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérÅ‘l, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezÅ‘ kockázatoknak megfelelÅ‘ védelmi szintet nyújt.

AdatkezelÅ‘ az adatkezelés során megÅ‘rzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2, Cookie-k (sütik)

3.2.1, A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikrÅ‘l; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni Å‘ket; megkönnyítik a weboldal használatát; minÅ‘ségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a késÅ‘bbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészÅ‘ visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelÅ‘ szolgáltatónak lehetÅ‘sége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

3.2.2, Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenÅ‘mentesen böngészhessék a vertesesvideke.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhetÅ‘ szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészÅ‘ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlÅ‘dik a számítógéprÅ‘l, illetve a böngészésre használt más eszközrÅ‘l.

3.2.3, Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A vertesesvideke.hu és aldomain-jei weboldalain alkalmazza harmadik fél sütijeit is. A statisztikai célú szolgáltatás használatával az vertesesvideke.hu és aldomain-jei weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészÅ‘jében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli Å‘ket.

3.2.4, A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetÅ‘ek a weboldalak használata során, illetve elÅ‘fordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törlésérÅ‘l bÅ‘vebb információt a gyakoribb böngészÅ‘k tekintetében az alábbi linkeken találhat:

- Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógéprÅ‘l
- Chrome: Clear cache & cookies
- Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac

3.2.5, Az adatkezelÅ‘ weboldalain szereplÅ‘ cookie-k listája

Név Szolgáltató Részletes leírás Elévülés Jelleg
A weboldal műlödéséhez szükséges sütik   A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetÅ‘vé teszik a weboldal alapvetÅ‘ funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhetÅ‘. Munkamenet vége Nem gyűjt személyes információkat
A felhasználói élményt javító sütik   A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat, és a felhasználói élmény javítását szolgálják. Munkamenet vége Nem gyűjt személyes információkat
Munkamenet sütik   A sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngészÅ‘ nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják. Maximum 2 óra vagy a böngészÅ‘ bezárása.  
__utm     0-2 év Nem gyűjt személyes információkat
jpanesliders     Munkamenet vége Nem gyűjt személyes információkat
cookiesck     Munkamenet vége Nem gyűjt személyes információkat

 

4, Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megÅ‘rzési idÅ‘

AdatkezelÅ‘ tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezÅ‘vé, melyrÅ‘l külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk AdatkezelÅ‘ részére adatközlÅ‘k figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlÅ‘ kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történÅ‘ védelmérÅ‘l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérÅ‘l (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári TörvénykönyvrÅ‘l (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelrÅ‘l (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelÅ‘zésérÅ‘l és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekrÅ‘l és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatkezelÅ‘ adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megÅ‘rzési ideje.

4.1,  Online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok

A weboldalon lehetÅ‘ség van az adatkezelÅ‘vel való kapcsolatfelvételre. A folyamat során elkért adatok:

- név (kötelezÅ‘ mezÅ‘)
- e-mail cím (kötelezÅ‘ mezÅ‘)
- telefonszám (nem kötelezÅ‘ mezÅ‘)

Az adatok a kapcsolatfelvételt kezdeményezÅ‘ fél elérésének érdekében kerülnek felhasználásra.

MegÅ‘rzés idÅ‘tartama: törlési kérelemig.

5, Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következÅ‘ módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

- egyfelÅ‘l az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészÅ‘programmal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzÅ‘dnek számítógépes rendszerünkben,
- másfelÅ‘l Ön is megadhatja nevét, elérhetÅ‘ségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülÅ‘ adatok: az érintett bejelentkezÅ‘ számítógépének azon adatai, melyeket a vertesesvideke.hu domain és aldomain-jei rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülÅ‘ adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezÅ‘vé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a vertesesvideke.hu domain és aldomain-jei férnek hozzá.

6, Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerÅ‘k köre

AdatkezelÅ‘ vállalkozási tevékenysége keretében nem vesz igénybe egyéb adatfeldolgozókat.

7, Érintett jogai és jogérvényesítési lehetÅ‘ségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérÅ‘l, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelezÅ‘ adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelÅ‘ fenti elérhetÅ‘ségein.

7.1, Tájékoztatáshoz való jog

AdatkezelÅ‘ megfelelÅ‘ intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetÅ‘ és könnyen hozzáférhetÅ‘ formában, világosan és közérthetÅ‘en megfogalmazva nyújtsa.

7.2, Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelÅ‘tÅ‘l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következÅ‘ információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett idÅ‘tartama;
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- az adatforrásokra vonatkozó információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetÅ‘ információk, hogy az ilyen - adatkezelés milyen jelentÅ‘séggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelÅ‘ a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3, Helyesbítés joga

Az érintett kérheti AdatkezelÅ‘ által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4, Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére AdatkezelÅ‘ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybÅ‘l azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezÅ‘ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsÅ‘bbséget élvezÅ‘ jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelÅ‘re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elÅ‘írt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggÅ‘ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhetÅ‘, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését elÅ‘író, az adatkezelÅ‘re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbÅ‘l vagy az adatkezelÅ‘re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintÅ‘, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5, Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére AdatkezelÅ‘ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idÅ‘tartamra vonatkozik, amely lehetÅ‘vé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenÅ‘rzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelÅ‘nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idÅ‘tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelÅ‘ jogos indokai elsÅ‘bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébÅ‘l lehet kezelni.

7.6, Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelÅ‘ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelÅ‘nek továbbítsa.

7.7, Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelÅ‘re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelÅ‘ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelÅ‘ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítÅ‘ erejű jogos okok indokolják, amelyek elsÅ‘bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8, Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Å‘t hasonlóképpen jelentÅ‘s mértékben érintené.

7.9, Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10, Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelÅ‘ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. Honlap: http://www.naih.hu

8, Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrÅ‘l az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetÅ‘leg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetÅ‘leg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelÅ‘t. AdatkezelÅ‘ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján készült.)

Megbízható vállalat

Gépjárműpark

Vízügyi honlap - Összes téma

Friss vízügyi információk
 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató júliusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató júniusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató májusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató áprilisi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató márciusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató februári száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztatójanuári száma

 • Az érkező árhullámok miatt ma délben megkezdte működését a Vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató decemberi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató novemberi száma

 • Szavazás

  Ön környezettudatosan él?

  Igen, mert fontosnak tartom - 66%
  Részben - 22.6%
  Egyáltalán nem figyelek rá - 11.3%

  Összes szavazat: 53
  A szavazás véget ért. on: 31 dec. 2020 - 00:00