• Iszapkitermelő gép

  Iszap szikkasztóágyból való kitermelésére, és nagyobb tömegű hulladékok szállító eszközre rakására használjuk. Alkalmas még komposztterek kiürítésére, nagyobb mennyiségű felhalmozott iszapok időközi eltávolítására.

 • Feltöltött iszap szikkasztóágy kiürítés előtti állapot

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Iszapszikkasztóágy kiürítés utáni állapota

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Hulladék szállítás

  Az évek óta logikusan összehangolt szállítási folyamataink révén sokkal hatékonyabban tudunk jelen lenni a piacon, kevesebb üzemanyag-fogyasztással és környezetszennyezéssel végezzük megbízásainkat.

 • Konténer töltés

  Épületen belüli konténer töltés, mely jelen esetben gépház és csak 3 m3-es konténer befogadására alkalmas, így a szállítás fajlagosan magas költséggel jár.

 • Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás

  Duguláselhárítást, csatornatisztítást, vagy akár komplett városok átalánydíjas csatornahálózat karbantartását is elvégezzük. 0-24 órás szolgálatot is tudunk biztosítani, havária esetén több járművel is fel tudunk vonulni.

 • Épületen kívül...

  Kisebb kapacitású szennyvíztelepek épületen kívüli konténerek töltésének egyik jellemző példája.

 • Töltés...

  Szennyvíziszap karámba töltése kihordócsiga segítségével. Nagymértékben megkönnyíti a szállítást, hiszen ekkora tömegű iszap nyerges vontatóval szállítható el.

 • Szállítás

  A 3 db 9 m3-es iszapszállító konténer szállítására alkalmas jármű össztömege 40 tonna, így a magyar közutakon a legnagyobb teherbírású jármű.

 • Házon belül...

  Kisebb telepeken a gépházon belül történik az iszapszállító konténer töltése, mely meghatározza a konténer maximális méretét.

 • Kiürítés előtt...

  Hígiszap tároló, melyet tartályos szippantó autóinkkal gyűjtünk be, vagy szállítunk.

 • Kiürítés után...

  Ezt a munkafolyamatot teljes egészében szippantós járműveinkkel végezzük.

Elfogadták a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt!

gyujtokElsöprő többséggel - 288 igen, 55 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett - szavazta meg az Országgyűlés a hulladékról szóló törvényt. A jogszabály elfogadásával egy korszerű törvényi háttér született, ami átlátható és ellenőrizhető viszonyokat teremt az ágazatban, lehetőséget teremt a hulladékképződés nagyobb arányú csökkenésére és a hasznosítás arányának növelésére, valamint kiterjeszti a gyártók felelősségét, hogy hulladékszegény technológiákat alkalmazzanak a termékgyártásban.

A hulladékgazdálkodás átfogó átalakítása szükségessé vált, hogy Magyarország teljesítse az Európai Unió begyűjtésre és hasznosításra vonatkozó előírásait. Az új törvény központi hatósági árszabályozást vezet be 2014. január 1-jével, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak nonprofit tevékenységként lehet majd végezni.

A tervek szerint tehát 2014-től egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. A fizetendő díjakat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével kell meghatározni, az energiahivatalnak minden év szeptember 30-ig kell megküldenie a díjmegállapítással és -változással kapcsolatos javaslatot.

 

Bővebben: Elfogadták a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt!

Bajban lesznek, akik nem csatlakoztak a csatornahálózatra Budapesten

csatornaAkadnak olyan családi házak Budapesten, ahol annak ellenére nem csatlakoztak rá máig a csatornahálózatra, hogy azt évekkel ezelőtt kiépítették. Van közöttük olyan is, aki egyáltalán nem szállíttatja el a szennyvizet, hanem megoldja, hogy az a talajban elszivárogjon. Környezetszennyező módja ez a takarékoskodásnak, azonban márciustól ők gondban lesznek, mert változnak a lakossági szennyvízszállításra vonatkozó szabályok. A vízfogyasztás után kell fizetni a szennyvízszállítás díját, ahogy azoknak is persze, akiknél nincs csatornázás.

Fizetésre kényszeríti a főváros azokat, akik eddig a csatornahasználaton próbáltak meg takarékoskodni, s egy részük ezt meglehetősen környezetszennyező módon tette. Meg persze azokat is érinti az új rendelet, akiknél egyáltalán nincs csatornázás. Egységesen, a vízfogyasztás után kell ugyanis fizetniük azoknak, akiknek ingatlanja nincs rákötve a csatornahálózatra, s nem a szippantósnak attól függően, hogy mennyit szállít el. A szippantóst pedig egy cégtől lehet már csak megrendelni. Aki mással szippantat, kétszer fizet.

 

Bővebben: Bajban lesznek, akik nem csatlakoztak a csatornahálózatra Budapesten

Az illegális csatornahasználat következményei

figyelmeztetes/A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felhívása/

Az illegális csatornarákötések felderítése nemcsak a DRV Zrt. érdeke, hanem a Fogyasztóké is, hiszen a szennyvízszolgáltatást törvénytelenül, díjfizetés nélkül igénybe vevők költségeit is a többi Fogyasztó, illetve a Szolgoltató finanszírozza. Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeiből minden szolgáltatásban részesülő Fogyasztó kivegye a részét. A DRV Zrt. rendszeresen ellenőrzi azokat a csak ivóvizesként nyilvántartott fogyasztási helyeket, melyek olyan településen és utcában találhatóak, ahol rendelkezésre áll a közcsatorna és a rákötés műszakilag megoldható.

Amennyiben munkatársaink illegális csatornarákötést derítenek fel, és a Fogyasztó hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani a rákötés dátumát, akkor a DRV Zrt. öt évre visszamenőleg
kiszámlázza a csatornadíjat, a vízterhelési díjat, valamint a bekötés hivatalos átvételének szakfelügyeleti díját. A csatorna- és vízterhelési díj kiszámlázásának alapját az ezen időszak alatt elfogyasztott és kiszámlázott ivóvíz mennyisége képezi. Társaságunk az öt évre visszamenőleg történő számlázástól csak abban az esetben tér el,

 1. ha a Fogyasztó hitelt érdemlően bizonyítja a rákötés időpontját
 2. ha az ingatlanon 5 éven belül tulajdonosváltozás történt
 3. ha a csatorna 5 éven belül épült ki az utcában

Ezekben az esetekben a tulajdonosváltás vagy a csatorna átadásának időpontját vesszük figyelembe a visszamenőleges számlázásnál. A Fogyasztó a rákötés időpontját igazolhatja az utolsó folyékonyhulladék elszállítás díjáról kiállított számlával, vagy a csatornabekötés elvégzéséről készített számlával.

Az illegális csatornahasználat következményei

Fogyasztók által okozott hibák a szennyvízhálózaton

A szennyvízhálózaton is számtalan olyan hibalehetőség fordulhat elő, melyek gyors, szakszerű elhárítása komoly kihívások elé állítják szakembereinket a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében. Gyakori hiba a dugulás, mivel a szennyvízcsatornába a gondatlan emberi magatartás következményeként időnként nemcsak szennyvíz kerül. Alapvető fontossággal bír ugyanis, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a tisztítótelep működését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat, festéket, benzint, mérgező vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket. Az esetek többségében a dugulás hálózatmosatás alkalmazásával megszüntethető.

Tilos a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni!
A Társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítettek. Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, gondot és többletköltséget okoz a szennyvízzel történő együttes elszállítása, amely időnként szennyvízkiömléshez is vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő mennyiségű - és ezért hígabb - szennyvíz a szennyvíztisztító-telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, ami környezettudatos Fogyasztói magatartással megelőzhető lenne. Társaságunk az illegálisan elvezetett csapadékvíz-mennyiségre szennyvízdíjat számít fel 5 évre visszamenőleg.

Megbízható vállalat

Gépjárműpark

Vízügyi honlap - Összes téma

Friss vízügyi információk
 • Velencei-tó üzemirányítású célú vízpótlásának eredménye

 • 250 fős országos védelmi gyakorlatot tart a vízügy, amire 40 éve nem volt példa

 • Újra nagyon alacsony a Duna vízállása, el kell indítani a szivattyús vízpótlást a Ráckevei-(Soroksári-) Duna-ágon

 • A Velencei-tó vízpótlásának első lépéseként üzemirányítási próbát tart a vízügy

 • 2021 augusztusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 21 mm (Vérteskethely)) és 141 mm (Penc) között alakult. Az országos területi átlagérték 54 mm volt, ami 5 mm-rel (8%-kal) maradt el a viszonyítási időszak (1981-2010) augusztus havi átlagértékétől.

 • 2021 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 8 mm (Vésztő) és 157 mm (Árpás) között alakult. Az országos területi átlagérték 61 mm volt, ami 2 mm-rel (3%-kal) maradt el a viszonyítási időszak (1981-2010) július havi átlagértékétől.

 • Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

 • Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által összeállított tájékoztatót megtekinthetik cikkünkben.

 • Együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás a Balaton jövője érdekében.

 • 2021 júniusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 1 mm (Nemeskisfalud) és 54 mm (Szentgotthárd-Farkasfa) között alakult. Az országos területi átlagérték 16 mm volt, ami 55 mm-rel (77%-kal) maradt el a viszonyítási időszak (1981-2010) június havi átlagértékétől.

 • Szavazás

  Ön környezettudatosan él?

  Igen, mert fontosnak tartom - 66%
  Részben - 22.6%
  Egyáltalán nem figyelek rá - 11.3%

  Összes szavazat: 53
  A szavazás véget ért. on: 31 dec. 2020 - 00:00